Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

wiktorja
00:12
wiktorja
00:12

June 18 2015

wiktorja
18:08
7490 f225 390
Reposted fromVegelus Vegelus viatedibea tedibea
wiktorja
18:08
5079 9b2b 390
Reposted frommariet mariet viaestrachan estrachan
wiktorja
18:04

All was well.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus vialanforme lanforme
wiktorja
18:03
8143 8050 390
Wisława Szymborska
"Wiem, jak ułożyć rysy twarzy,
by smutku nikt nie zauważył."
Reposted frompomruki pomruki viaumierajstad umierajstad
wiktorja
17:58
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viainsanedreamer insanedreamer
wiktorja
17:56
wiktorja
17:56
wiktorja
17:56
Nowy Port 1991 rok
Reposted fromdanzig danzig vialikearollingstone likearollingstone

May 18 2015

wiktorja
19:45
5167 41b4 390
Reposted fromcorvax corvax viaseksgrupowy seksgrupowy
wiktorja
19:45
6439 f861 390
wiktorja
19:35
19:34
wiktorja
19:34
3763 93b8 390
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viafoods foods
19:33
8969 2989 390

earthil:

travel, love, live

Reposted fromkimik kimik viafourstrings fourstrings

April 14 2015

wiktorja
23:52
23:51
2724 4e84 390

paleception:

your daily dose of greens

Reposted frombaskua baskua viabarock barock
23:50
8424 6147 390
Reposted fromsunlight sunlight viasoSad soSad
wiktorja
23:49
1688 2863 390
Reposted fromfriends friends
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl