Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

wiktorja
17:42
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
17:42
2494 e626 390

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

wiktorja
17:42
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
wiktorja
17:41
3656 2d3d 390
Norma Jean.
Wasze oczekiwania.
Reposted fromEmisja Emisja vialikearollingstone likearollingstone
17:41
wiktorja
17:42
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
17:42
2494 e626 390

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

wiktorja
17:42
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
wiktorja
17:41
3656 2d3d 390
Norma Jean.
Wasze oczekiwania.
Reposted fromEmisja Emisja vialikearollingstone likearollingstone
wiktorja
17:42
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
17:42
2494 e626 390

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

wiktorja
17:42
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
wiktorja
17:42
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
17:42
2494 e626 390

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

wiktorja
17:42
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl